Marketing Online & Offline
QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS: CHIẾN DỊCH NHÂN MÙA TỰU TRƯỜNG
Client: Tổng kho xe điện miền Nam | Agency: SanMedia 
Thiết kế hình ảnh 3D Trường Đào Tạo Anh Ngữ Hội Việt Mỹ
Client: Trường Anh Văn Hội Việt Mỹ | Agency: SanMedia