Thiết kế hình ảnh 3D Trường Đào Tạo Anh Ngữ Hội Việt Mỹ

Client: Trường Anh Văn Hội Việt Mỹ | Agency: SanMedia

1. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐÀO TẠO ANH NGỮ VIỆT MỸ

Trường Anh Văn Hội Việt Mỹ là trường đào tiếng anh đạt tiêu chuẩn quốc tế được công nhận bởi NEAS, tổ chức độc lập quản lý chất lượng các trung tâm giảng dạy anh ngữ Quốc Tế. 

2. NHU CẦU CỦA TRƯỜNG ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ

Trường Anh Văn Hội Việt Mỹ mong muốn sở hữu cho mình những bản thiết 3D ấn tượng cho các dự án khai trương chi nhánh mới. Được biết SanMedia là đơn vị có điểm mạnh về thiết kế 2D,3D, Trường Anh Văn Hội Việt Mỹ đã tìm đến và tác cùng SanMedia để sản xuất ra những sản phẩm 3D ấn tượng và chân thật.

3. CÁC SẢN PHẨM 3D CỦA SANMEDIA ĐÃ LÀM CHO TRƯỜNG ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ